Zarejestruj  |  Zaloguj

Regionalny Program Operacyjny Wojewódźtwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii w przedsiębiorstwie Apperta s.c.
w celu podniesienia jego konkurencyjności
Nazwa Beneficjenta: "Apperta" s. c. Aleksandra i Grzegorz Moroszczuk
Wartość projektu: 278 729,06 PLN
Wartość dofinansowania: 137 057,02 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódźtwa Ślaskiego
na lata 2007-2013 znajduja się na stronie www.rpo.silesia-region.pl